Call nowBook now

סקירה של תהליך הפריון, ההיריון והלידה. הכרת המבנה המשתנה, אנטומיה ופיזיולוגיה של האישה ההרה.
אינדיקציות וקונטרה אינדיקציות בטיפול נשים הרות.
טכניקות טיפוליות במנחי צד. טכניקות טיפוליות בשכיבה על הגב.
המלצות לתקופת ההיריון ועוד.
הסדנא שתיטע בכם את הביטחון לעיסוי נשים הרות.

[fb_button]